CENTRE DE DIA I D’URGÈNCIA PER NENS I JOVES EN SITUACIÓ DE CARRER DE BOBO-DIOULASSO

RESUM DEL PRO​JECTE

El projecte de la exclusió a la inclusió social dels nens i joves en situació de carrer de Bobo-Dioulasso, Burkina Faso, vol aconseguir la inclusió social dels nens i joves del carrer. Aquesta inclusió socioeducativa es realitza a través del recurs educatiu, Centre de dia i d'urgència Tié, juntament amb l’equip de professionals de la contrapart, l’Associació Tié, es pretén generar recursos per tal de que aquest sigui autosuficient i que el projecte pugui perdurar en el temps, garantint l’acollida dels nens i joves en situació de carrer. Així mateix generar la inclusió socioeducativa dels mateixos, millorar els seu estat de salut i benestar bio-psico-social, així com l’apoderament dels seus drets.

ANTECEDENTS

​L'Associació Tié i Nousol ONG van signar un conveni de col·laboració, al febrer de 2018, per treballar conjuntament la problemàtica dels nens, nenes, adolescents i joves en situació de carrer a Bobo-Dioulasso, Burkina Faso. L'Associació Tié està formada per educadors socials locals i fa més de 25 anys que treballen sobre terreny amb aquest col·lectiu. A més és propietària d'un centre de grans dimensions, que va ser construït amb l'ajuda de la Unió Europea i que estava en desús per falta de recursos econòmics. Durant el primer semestre de l'any 2018 es va organitzar l'obertura del centre de dia i d'urgència Tié, que va obrir les portes a l'agost de 2018. Des de llavors i fins a​ra, més de 600 usuaris han utilitzat el ​recurs.

​Actualment el Centre Tié és un recurs utilitzat per altres organitzacions com ACHNUR, Creu Roja, Save the Children, UNICEF i el Ministeri d'Acció Social de Bobo-Dioulasso, con los que se trabaj en red.

​JUSTIFICACIÓ

El context polític i socioeconòmic de Burkina Faso és la principal causa de la desigualtat de la societat burkinès. Cada família té una mitjana de 6 fills, en molts casos no poden fer-se càrrec d'ells ni poden escolaritzar-los, la majoria acaben al carrer pidolant per menester les seves necessitats més bàsiques. Per aquest motiu, s'estima que hi ha més de 10.000 nens, nenes, adolescents i joves en situació de carrer i molts milers en situació de vulnerabilitat i exclusió social.

Bobo-Dioulasso està situada a pocs quilòmetres de les fronteres de Costa Ivori i de Mali. A causa de la seva situació estratègica operen moltes màfies d'esclavitud infantil que es dediquen a captar nens, nenes, adolescents i joves vulnerables o en situació del carrer de Bobo-Dioulasso. També traslladen nens, nenes, adolescents i joves vulnerables d'altres poblacions per les vies de comunicació de la ciutat. Bobo és el punt de parada per després organitzar com passar-los per la frontera de Mali o de Costa d'Ivori esquivant els controls de seguretat fronterers. Normalment les màfies treballen en xarxa amb les empreses de transports privats de passatgers o mercaderies, i els amaguen en els autobusos o camions. Altres vegades els nens, nenes, adolescents i joves es traslladen pel seu propi peu, animats per les falses esperances de millorar la seva situació i / o la de la seva família. Molts d'ells acaben sent explotats en mines d'or en diferents punts de Burkina Faso, en plantacions d'arròs de Mali o en plantacions de cacau de Costa d'Ivori.

Aquestes màfies s'aprofiten de la situació de vulnerabilitat de les persones d'un dels països més pobres de la terra, com també s'aprofiten dels milers de nens, nenes, adolescents i joves refugiats procedents de Mali que han creuat la frontera, fugint del conflicte, sense cap parent o tutor que es faci càrrec d'ells. Mali es troba sota la inestabilitat d'un conflicte civil a causa dels grups armats que hi ha instal·lats al nord del país. Actualment els atacs terroristes també s'han intensificat a tot el nord i est de Burkina Faso.

​OBJECTIU GENERAL

Disminuir el nivell de vulneració dels drets humans fonamentals a la població de Bobo-Diolasso.

​ESTAT DE SITUACIÓ

 • El 76 % dels usuaris són musulmans, el 16 % són catòlics, el 7 % són protestants i el 1 % animistes.
 • El 92 % ha patit violència física i/o psicològica en l’àmbit familiar. El 2 % ha patit abusos sexuals i el 6% explotació laboral infantil.
 • Els usuaris la majoria són de Burkina Faso però hi han 8 de Côte d’Ivorie, 8 de Mali, 1 de Níger, 1 de Ghana, 1 Sierra Leone, 1 Gambia i 1 de Guinea Conakry.
 • El 31 % dels usuaris s’han escapat de les escoles coràniques on patien violència física i/o psicològica. Normalment les famílies sense recursos i de religió musulmana solen deixar internats algun del seus fills en una escola corànica. 
 • S’han realitzat 45 sortides. Aquestes sortides les realitzen dos educadors del Centre Tié, normalment els dijous a les 19h. Durant les mateixes es visiten els 13 espais de la ciutat on els nens i joves passen la nit. En aquestes sortides s’han identificat 164 nens i joves que no estan registrats a Tié.
 • Els usuaris són de 26 ètnies diferents, tot i que predomina l’ètnia bobo l’autòctona de la regió amb un 17 %, també hi ha usuaris de l’ètnia Mossi originaria de Ouagadougou amb el 41 %. Que predomini l’ètnia de la capital a la de Bobo-dioulasso és degut a que els nens i joves es desplacen aquesta localitat per buscar feina o intentar passar la frontera de Côte d’Ivori o de Mali.
 • Les famílies del 67 % dels usuaris provenen d’entorns rurals i pobres, el  29 % provenen de famílies desestructurades, el 8 % són de la ciutat de Bobo però els seus progenitors no poden fer-se càrrecs d’ells, el 9 % les seves famílies viuen a altres països, el 11 % són orfes, el 5 % provenen de famílies d’extrema pobresa i el 3 % de famílies poligàmiques.
 •  Les nenes i joves que identifiquem que es troba en situació de carrer, són derivades a altres recursos que tenen programes específics per a elles.
 • El 100 % dels usuaris no reben cap tipus d’ajuda i suport estatal ni cap altre servei local, només el que ofereix el Centre Tié.
 • El 100 % té els seus drets humans fonamentals vulnerats:
 • Salut: el 100% dels nens i adolescents, avaluats en la consulta mèdica realitzada al centre Tie, presenten malnutrició, tenen paràsits intestinals, el 90% presenten infeccions de la pell relacionada amb la manca d'higiene personal i la majoria tenen un consum problemàtic de substàncies des d'edats primerenques (cola, alcohol, cànnabis i tabac). Aquests nens visitats mai han rebut atenció sanitària.
 • Educació: el 25 % no ha rebut cap tipus d’educació.
 • Alimentació: El 100 % no realitza tres àpats diaris ni rep els nutrients necessaris pel seu desenvolupament.
 • Identitat: El 100% està indocumentat. Alguns tenen registre de naixement, però cap el té en el seu poder, ni compten amb el document d’identitat.
 • Habitatge: El 100 % es troba en situació de carrer.
 • Vida familiar: el 100 % té vulnerat el dret a la vida familiar.
 • ​PROJECTE RECOLZAT PER: