Informe del mes de desembre’18 del Centre de dia Tié per nens i adolescents del carrer de Bobo-Dioulasso

Presentem l’informe mensual del mes de desembre del projecte reobertura del Centre de dia Tié per a nens i adolescents del carrer de Bobo-Dioulasso, Burkina Faso. Aquest projecte està recolzat per l’Ajuntament de Girona.

Aquest és el cinquè mes que el Centre ha obert les seves portes. Els usuaris ja coneixen el recurs i hi ha una afluència estable. Durant aquest mes de desembre han passat pel Centre Tié:

  • Edats compreses entre els 9 anys als 22 anys.
  • 12 usuaris nous que han passat pel Centre Tié durant desembre’18.
  • 41 usuaris diferents que han passat pel Centre Tié durant desembre’18.
  • 188 usuaris que han passat pel Centre Tié entre agost, setembre, octubre, novembre i desembre’18.

Aquest mes de desembre hem tingut una afluència molt elevada de nens i adolescents que viuen al carrer. Alguns d’ells han vingut pràcticament cada dia des de que vam reobrir el Centre. Ara amb totes les dades que estem recollit dissenyarem programes específics pels usuaris per aconseguir la seva reinserció familiar i social en els casos que sigui possible.

Per aquest any 2019 estem ja preparant un gran projecte per tal de millorar les polítiques de protecció dels infants i adolescents a Burkina Faso, en tant que creiem que es l’actuació més necessària.

Pasa la voz