PROJECTE BAAN SAAN RAK

RESUM DEL PROJECTE

Baan Saan Rak o "Casa de l'amor" en català, és una Casa d'Acollida fundada el 2003, en Maelao, província de Chiang Rai al Nord de Tailàndia, prop de la frontera amb Myanamar. Som una organització no governamental i no religiosa que té cura de nens en situació de vulnerabilitat o exclusió social (orfes, de famílies desestructurades o sense recursos etc.).

Actualment oferim una llar a 33 nens entre 8 i 20 anys majoritàriament de la tribu Akha, Lahu i thai-japonesos, però l'admissió està oberta a tots els nens que necessiten una llar, independent de raça, ètnia o religió. Actualment la gran majoria viu a la casa d'acollida, però, alguns han hagut de migrar a altres ciutats per continuar els seus estudis, mantenint el seu vincle i tutela sota BSR.

​DESTINATARIS/ES

Els destinataris/es directes són:

 • Nens/es en risc d'exclusió social derivats dels serveis socials i de la Fundació Ruammit.
 • Les famílies sense recursos o desestructurades dels nens/es que viuen a Baan Saan Rak.
 • Nens/es en risc d'exclusió social i/o de les ètnies minoritàries que viuen a la província de Chang Rai.
 • Nens/es en risc d'exclusió social de la zona pròxima a Baan Saan Rak i que viuen una temporada a Baan Saan Rak fins que les seves famílies poden tornar fer-se càrrecs d'ells de forma estable.

Els destinataris/es indirectes són:

 • Totes les persones que visiten o fan un voluntariat a Baan Saan Rak.
 • Totes les persones que tenen accés a la nostra web, xarxes socials o productes audiovisuals.

OBJECTIU GENERAL

Promoure la inclusió, formació i apoderament de nens/es en situació de vulnerabilitat o situació d'exclusió social i les seves famílies a través d'una llar estable.

OBJECTIU ESPECÍFICS

 • Crear un espai soci educatiu per potenciar el desenvolupament personal dels nens/es.
 • Proporcionar als nens/es els recursos necessaris perquè puguin completar la seva formació acadèmica completa.
 • Coordinar amb els serveis socials la derivació a la Casa d'Acollida de nens/es en situació d'exclusió social o vulnerabilitat.
 • Acompanyar i assessorar les famílies sense recursos perquè puguin millorar la seva situació i puguin fer-se càrrec dels seus fills/es.
 • Proporcionar nens orfes i/o provinents de famílies sense recursos, monoparentals o desestructurades l'oportunitat de tenir una vida digna.
 • Prevenir els nens/es en situació de vulnerabilitat i les seves famílies de dedicar-se a activitats criminals o mendicitat a través de formació i suport.