PROYECTO BAOBAB

INTRODUCCIÓ

El Baobab és un arbre africà on la comunitat es reuneix a sota la seva ombra. És un espai de trobada, allà on es decideixen les decisions importants del poble; on les persones juntes, tot i les diferències personals, vetllen per al grup. Aquest, a més, té unes grans arrels.I és així com des de NouSol, hem volgut anomenar aquest projecte comunitari tan bonic, perquè creiem que fan falta molts Baobabs a la zona on vivim per així afavorir a l’intercanvi intercultural, al diàleg constructiu i bidireccional, respectant el dret a la diferència però sense oblidar l’arrelament social necessari per sentir-se part del lloc on es viu. 

RESUM DEL PROJECTE

Des de NouSol, s’impulsa el Projecte Baobab de caràcter socioeducatiu, amb l’objectiu d’establir una xarxa de relacions, coneixement d’altres àmbits i dinàmiques entre infants amb famílies i voluntaris essent un espai d’enriquiment bidireccional. Amb aquest projecte, ens centrarem en ampliar la xarxa de relacions, dinàmiques i llocs educatius dels nens mentorats propiciant l’intercanvi.

DESTINATARIS/ES

Aquest projecte va enfocat a infants de primària de famílies residents a Girona i/o Salt, interessats en enriquir-se, de la mateixa manera que els voluntaris/es interessats per l’intercanvi. 

UBICACIÓ

El projecte Baobab tindrà seu a Girona i a Salt, però la zona d’acció educativa serà a nivell de tota la província de Girona i en funció, també, de la zona de residència dels participants del projecte.

PROJECTE RECOLZAT PER:

< Tornar a pàgina d'inici de Nousol associació socieducativa