🤸El casal d’estiu NouSolidari a Salt ha sigut un èxit rotund🤸‍♂️

Aquest any hem estrenat un casal d'estiu amb un programa integral on hem ofert un espai d'oci, lleure i reforç escolar a infants 7 a 11 anys.

Després del llarg període de confinament degut a l'estat d'emergència sanitària causada pel covid, molts infants i joves han vist aturades les seves vides i rutines diàries de manera molt sobtada.
Aquest fet ha creat, en molts casos, que els infants i els joves caiguessin en un estat de sedentarisme i de falta de motivació per estudiar i seguir aprenent.
Realitzant informes de seguiment a famílies derivades de serveis socials, S.I.E, S.A.S i centres escolars vam detectar que moltes d'elles es trobaven en situació de desemparament i dificultats econòmiques preocupants.

El nostre treball amb les famílies durant aquests mesos es va enfocar en facilitar el màxim de recursos materials (escolars i tecnològics) pels seus fills i filles i fer de pont entre elles i els organismes públics.
Havent realitzat aquesta tasca i vistes les conseqüències deixades pel confinament, vam decidir des de NouSol crear el casal d'estiu NouSolidari.

Amb la creació d'aquest casal hem ofert un espai als infants per poder gaudir d'activitats d'oci i lleure, conèixer a altres infants i establir noves relacions interpersonals, participar en activitats de coneixement de l'entorn i, sobretot, dedicar un temps al reforç escolar per tal de recuperar competències acadèmiques que havien quedat afectades.

Les mesures sanitàries adoptades pels l'equip d'educadors va ser molt satisfactori i com a resultat no hi va haver ni un sol cas de contagi durant el casal.


Pasa la voz