📊 MEMÒRIA DEL CENTRE DE DIA I D’URGÈNCIA PER INFANTS I JOVES EN SITUACIÓ DE CARRER’21 🏠

El 2021 és el quart any del projecte i continuem sent la referència amb el col·lectiu d'infants i joves en situació de carrer de Bobo-Dioulasso, Burkina Faso.

El 2020 es van identificar 58 nous infants o joves i el 2021 504, pràcticament 10 vegades més. Aquest augment és a causa dels desplaçaments interns que pateix Burkina Faso pels atacs terroristes perpetrats pels gihadistes, provocant que molts infants i joves es desplacin sense els seus referents.

Aquí us deixem totes les dades de l'any.

181 usuaris, infants i joves en situació de carrer, han passat pel Centre de dia i d'urgència durant tot l’any 2021.

S’han realitzat 103 sortides a terreny. Sortides dutes a terme per dos educadors/es del Centre de dia. Durant les mateixes es visiten els 13 espais de la ciutat on es té el coneixement que els infants i joves passen el dia o la nit. En aquestes sortides s’han identificat 3.952 infants o joves i d’aquests 504 no estaven registrats dins la base de dades del projecte. D’aquests 504, s’ha aconseguit que 53 (l'11%) passessin pel Centre de dia, on han pogut ser identificats i començat un treball de reinserció social i familiar.

  • El 86% dels usuaris són musulmans, el 12% són catòlics I el 2% són protestants.
  • El 98% ha patit violència física o psicològica al carrer i el 97% ha patit violència en l’àmbit familiar. El 17% ha patit abusos sexuals i el 8% explotació laboral infantil.
  • La majoria dels usuaris són de Burkina Faso, però n’hi ha 4 de Costa de Marfil, 4 de Mali, 1 de Níger i 1 de Ghana.

Els usuaris són de 14 ètnies diferents. L’ètnia Bobo, originària de la regió, representa el 15% dels usuaris. L’ètnia Mossi, originària de la capital – Ouagadougou-, representa el 38% dels usuaris. Gran part dels usuaris provenen de la capital, Ouagadougou, amb l’objectiu d’arribar fins als països fronterers com Mali i Costa de Marfil.

Les nenes i joves en situació de carrer que són identificades es deriven als recursos que tenen programes específics per a elles.

  • S'han realitzat 41 V.A.D visites a domicili on hem visitat als pares, familiars o tutors legals d'usuaris del Centre de dia, per tal de fer de mediadors entre l'infant i la família.

El 100% té els seus drets humans fonamentals vulnerats:

Salut: el 100% dels nens i adolescents avaluats a la consulta mèdica realitzada al Centre de dia Tié presenten malnutrició i tenen paràsits intestinals, el 90% presenten infeccions de la pell relacionada amb la manca d'higiene personal. El 53% no han rebut mai una atenció sanitària i la resta han tingut una o dues visites en tota la seva vida. El 63% consumeixen, de manera habitual i des d’edats primerenques, substàncies com la cola, l’alcohol, el cànnabis i tabac. Hem fet 161 intervencions d’infermeria al Centre de dia.

Educació: el 17% no ha rebut mai cap mena d’educació. El 67% no saben llegir ni escriure, i el 33% no té cap noció de la llengua francesa, llengua vehicular entre les diferents ètnies.

Alimentació: el 100% no fa els tres àpats diaris, i per conseqüència no rep els nutrients necessaris per al seu desenvolupament.

Identitat: el 100% està indocumentat. Si que alguns tenen registre de naixement, però cap el té en el seu poder, ni compten amb el document d’identitat.

Habitatge: el 100% es troba en situació de carrer.

Vida familiar: el 100% té vulnerat el dret a la vida familiar.

Les causes més comunes que han portat als joves i infants a viure en situació de carrer són el conflicte armat que pateix diferents parts del país, els desacords familiars, la violència en diferents entorns, la pobresa familiar i les influències d’amics o familiars.

Xerrada educativa sobre els efectes secundaris del consum de drogues

Xerrada educativa sobre els efectes secundaris del consum de drogues

Un usuari que a través de la seva identificació s'ha trobat la seva família i s'ha realitzat el retorn familiar.

Servei d'infermeria al Centre de dia.

                                                               AMB EL SUPORT DE:

Aquest any agraïm especialment el suport d'en Francesc Planella Arnau i la Maria Planella Arnau.

Pasa la voz