📊 MEMÒRIA PROJECTE DE L’EXCLUSIÓ A LA INCLUSIÓ D’INFANTS I JOVES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT’21 👈

L’octubre de 2020 va començar el programa d’acollida i de retorn en família amb entrega de microcrèdit pel desenvolupament econòmic de tota la unitat familiar per tal que el retorn familiar sigui exitós. Van entrar quatre usuaris al centre d’acollida dels quals un dels usuaris es va fer el retorn el mes de desembre de 2020. A l’inici de l’any 2021 al centre d’acollida ja hi havia tres usuaris que feia més de tres mesos que estaven acollits. Això va permetre encetar l’any amb una dinàmica de treball ja molt concreta.

En total han sigut acollits vint infants o joves en situació de carrer de Bobo-Dioulasso. L’usuari més jove tenia sis anys i el més gran setze. De tots els usuaris, deu han finalitzat amb èxit el programa d’acollida i retorn en família. El 90% dels usuaris retornats estan vivint amb la família, un 10% ha trobat feina i cap d’ells ha tornat ha estat en situació de carrer. Set han deixat el programa per voluntat pròpia abans de completar tot el procés, hi han tornat a la vida al carrer. Dels deu usuaris retornats, s’ha proporcionat a deu famílies, un microcrèdit de 200.000 xfo per l’ampliació o creació del negoci familiar. Un usuari durant el procés de retorn en família, es va poder emancipar, va aconseguir una feina i va poder llogar una habitació; en l’actualitat pot ajudar econòmicament a la família amb el seu salari.

En resum el projecte ha sigut tot un èxit, mai s’havia obtingut un percentatge tan alt de retorns en família. Això si l’equip professional del projecte ha de fer un seguiment continu dels usuaris i de les famílies per si sorgeix qualsevol problema puguin ràpidament fer de mediadors entre l’infant o jove i les famílies.

20 usuaris, infants i joves en situació de carrer, han sigut acollits al Centre Tié durant el 2021.

 • 10 usuaris, han acabat el programa de retorn en família. 
 • 1 usuari d’aquests 10 va trobar feina abans del retorn en família.
 • 2 usuaris que van ser acollits a finals de 2021 continuen en el programa. 
 • 1 usuari acollit de sis anys va ser derivat a serveis socials de Burkina Faso.
 • El 60% ha finalitzat el programa i el 5% ha sigut derivat a un altre Centre.
 • 7 usuaris van retornar al carrer per voluntat pròpia, 35%.
 • S’han acomplert 68 actuacions sanitàries amb els usuaris en el temps que han estat acollits.

109 usuaris beneficiaris directes de les 20 famílies amb les quals hem treballat.

 • 31 dones, 15 homes, 25 nenes i 38 nens.
 • S’han proporcionat 10 microcrèdits ampliant o creant un negoci familiar.
 • Fetes 89 visites a domicili on s’han realitzat mediacions familiars i formacions educatives.
 • Oberts 10 comptes bancaris a la Caixa Popular de Burkina Faso on reben l’import del microcrèdit.
 • El 100% ha millorat la situació econòmica de tota la unitat familiar i s’ha pogut beneficiar totes les persones que formen la unitat.
 • Amb aquest projecte s’està prevenint, que els infants d’edats primerenques de les unitats familiars, acabin en situació de carrer.


Usuaris acollits al Centre.

Visita familiar d'un usuari al Centre.

Servei d'infermeria al Centre d'acollida.

                                                               AMB EL SUPORT DE:

Pasa la voz