MISSIÓ / VISIÓ / VALORS

A) MISSIÓ

La missió principal de NouSol és la consecució dels objectius de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, un pla d’acció promogut per la ONU a favor de les persones, el planeta i la prosperitat, que també té la intenció d’enfortir la pau universal i l’accés a la justícia.

B) VISIÓ

 • Voluntariat: Promoure el voluntariat com a motor de canvi social. Organitzar camps de treball voluntari i social tant a Catalunya com a altres països.

 • Sensibilització: Dur a terme activitats que sensibilitzin a la població sobre les desigualtats existents i les seves causes i promoure les transformacions personals i socials necessàries per aconseguir un món més just i solidari. Involucrar els catalans d’altres orígens a les problemàtiques existents als seus països d’origen.

 • Programes socioeducatius a Catalunya: Dur a terme diferents programes socieducatius per la inclusió, formació i apoderament pel desenvolupament personal i comunitari tant de catalans d’altres orígens com de col·lectius en situació de vulnerabilitat, marginació o exclusió social.

 • Producció de Cinema i Documentals Socials: A través de la producció i difusió de productes audiovisuals es promourà el debat social per tal d’aconseguir incidència política i mobilització social.

 • Cooperació internacional i Ajuda humanitària: Dur a terme projectes de cooperació internacional i d’ajuda humanitària pel desenvolupament personal i comunitari de col·lectius vulnerables treballant amb xarxa amb les associacions locals.

 • Prestació de Serveis d’Interès General

C) VALORS

 • Igualtat: Treballem per la justícia social posant especial èmfasis en la perspectiva de gènere i l’apoderament de les dones.
 • Dignitat: Ens regim per la Declaració dels Drets Humans i per l’Agenda 2030 per al Desenvolupament sostenible promoguts per la ONU.
 • Sostenibilitat: Treballem per que els projectes i programes siguin sostenibles econòmicament, socialment i ambientalment.
 • Transparència: Desenvolupem els projectes, programes i actuacions de forma ètica i transparent. Fem rendició de comptes per a donants, voluntaris i usuaris.
 • Multiculturalisme: Treballem per aconseguir que els Estats s’articulin institucionalment de manera que reflecteixin la pluralitat de cultures existents.

 

 

×