OBJECTIUS DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

L’Assemblea General de les Nacions Unides va adoptar al setembre de 2015 l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, un pla d’acció a favor de les persones, el planeta i la prosperitat, que també té la intenció d’enfortir la pau universal i l’accés a la justícia. Els estats membres de les Nacions Unides van aprovar una resolució en la que reconeixen que el gran desafiament del món és l’eradicació de la pobresa i afirmen que si no s’aconsegueix no pot haver-hi desenvolupament sostenible.

 1. Eradicació de la pobresa: Acabar amb la pobresa en totes les seves formes a tot arreu.
 2. Lluita contra la fam: Acabar amb la fam i la inanició, aconseguir la seguretat alimentària, millorar la nutrició i promoure una agricultura sostenible.
 3. Bona salut: Garantir vides saludables i promoure el benestar per a totes les edats.
 4. Educació de qualitat: Garantir una educació inclusiva per a tots i promoure oportunitats d’aprenentatge duradores que siguin de qualitat i equitatives.
 5. Igualtat de gènere: Aconseguir la igualtat de gènere a través de l’enfortiment de dones adultes i joves.
 6. Aigua potable i sanejament: Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l’aigua i de les condicions de sanejament.
 7. Energies renovables: Garantir l’accés de totes les persones a fonts d’energia assequibles, fiables, sostenibles i renovables.
 8. Ocupació digna i creixement econòmic: Promoure un creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, una ocupació plena i productiva, i un treball digne per a totes les persones.
 9. Innovació i infraestructures: Construir infraestructures resistents, promoure una industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació.
 10. Reducció de la desigualtat: Reduir la desigualtat entre i dins dels països.
 11. Ciutats i comunitats sostenibles: Crear ciutats sostenibles i poblats humans que siguin inclusius, segurs i resistents.
 12. Consum responsable: Garantir un consum i patrons de producció sostenibles.
 13. Lluita contra el canvi climàtic: Combatre amb urgència el canvi climàtic i els seus efectes.
 14. Flora i fauna aquàtiques: Conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, mars i recursos marins per a un desenvolupament sostenible.
 15. Flora i fauna terrestres: Protegir, restaurar i promoure l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres, gestionar els boscos de manera sostenible, combatre la desertificació, i detenir i revertir la degradació de la terra i detenir la pèrdua de la biodiversitat.
 16. Pau i justícia: Promoure societats pacífiques i inclusives per aconseguir un desenvolupament sostenible, proporcionar a totes les persones accés a la justícia i desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells.
 17. Aliances per als objectius mundials: Enfortir els mitjans per implementar i revitalitzar les associacions mundials per a un desenvolupament sostenible.

La nova estratègia regirà els programes de desenvolupament mundials durant els propers quinze anys. A l’adoptar-la, els estats es van comprometre a mobilitzar els mitjans necessaris per a la seva implementació mitjançant aliances centrades especialment en les necessitats dels més pobres i vulnerables.

Els 17 ODS de l’Agenda 2030 es van elaborar durant més de dos anys de consultes públiques, interacció amb la societat civil i negociacions entre els països. L’Agenda implica un compromís comú i universal, però, ja que cada país enfronta reptes específics en la seva recerca del desenvolupament sostenible, els estats tenen sobirania plena sobre la seva riquesa, recursos i activitat econòmica, i cada un ha de fixar les seves pròpies metes nacionals d’acord amb l’Agenda.

L’Agenda 2030 inclou també un capítol de Mitjans d’Implementació que vincula de manera integral l’acord de l’Agenda d’Acció d’Addis Abeba per al finançament del Desenvolupament.

El Govern d’Espanya ha treballat activament en l’elaboració d’aquesta agenda universal i transformadora. La posició espanyola es va definir a través d’un procés participatiu que va incloure el treball d’acadèmics, experts, i representants de l’Administració General de l’Estat i de les Comunitats Autònomes. Aquest treball va cristal·litzar en dues consultes nacionals, que es van celebrar a l’Institut Cervantes a l’any 2013, i en el mateix Congrés dels Diputats l’any següent, donant lloc a una postura espanyola comuna.

Aquest compromís va ser plasmat per Sa Majestat el Rei Felip VI durant la seva intervenció a la Cimera de les Nacions Unides per a l’Adopció de l’Agenda 2030. Davant més d’un centenar de caps d’Estat i 80 caps de Govern va demanar als països representats en l’Assemblea General “actuar com un sol món” per fer realitat els compromisos de l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible dirigits a “transformar el món en els pròxims 15 anys” per “alliberar-lo de la pobresa extrema i de la fam que encara avui afligeixen bona part de la Humanitat “.

 

×