PROJECTE BOBO-DIOULASSO

RESUM DEL PROJECTE

El Projecte Bobo-Dioulasso és un projecte de cooperació internacional que pretén enfortir les associacions locals que treballen per els drets de les dones i dels infants com també crear una xarxa per aprofitar recursos i sinergies.

DESTINATARIS/ES

Els destinataris/es directes són:

 • L’equip humà de les associacions locals
 • Les dones de Burkina Faso que es troben en situació de vulnerabilitat i exclusió social
 • Els infants de Burkina Faso que es troben en situació de vulnerabilitat i exclusió social

Els destinataris/es indirectes són:

 • Les dones de Burkina Faso en general
 • Els infants de Burkina Faso en general
 • Totes les persones que tinguin la possibilitat i accés als documentals audiovisuals, multimèdia o fotogràfics

OBJECTIU GENERAL

Millorar els drets de les dones i els infants a Burkina Faso

OBJECTIUS ESPECÍFICS

 • Reobertura del Centre de Dia per infants del carrer a Bobo-Dioulasso
 • Impulsar associacions locals que treballen pels drets de les dones i els infants
 • Sensibilitzar les autoritats de Burkina Faso sobre la situació de la dona i els infants
 • Organitzar tot tipus d'activitats per tal d'obtenir fons per el desenvolupament de les activitats que durem a terme
 • Organitzar un Camp de Treball voluntari i social a Bobo-Dioulasso per aportar personal humà a les associacions locals

JUSTIFICACIÓ

Burkina Faso té dos greus problemàtiques a resoldre, per una banda un dels percentatges més alts del món d'analfabetisme, sobretot el de les dones que està al voltant del 72 %. Per l’altre l’elevat percentatge d’infants en situació d’exclusió social o vulnerabilitat del qual s’aprofiten les màfies d’esclavatge infantil que operen al país. Aquestes problemàtiques dificulten el desenvolupament social de Burkina hipotecant el futur del país i perpetuant la pobresa.

Per aquest motiu creiem imprescindible organitzar la societat civil creant una xarxa amb els recursos col·lectius i  aprofitar  sinergies per tal d’impulsar el complert desenvolupament de la població.