PROJECTE GUELMIM

RESUM DEL PROJECTE

El Projecte Guelmim és un projecte de cooperació internacional que pretén desenvolupar un programa integral d’inclusió social i d’atenció mèdica pel col·lectiu de discapacitats físics i psíquics a tota la regió del Sàhara al Marroc.


DESTINATARIS/ES

Els destinataris/es directes són:

 • Els equips humans de les associacions de discapacitats.
 • El col·lectiu de discapacitats físics i psíquics de la zona del Sàhara d’edat i sexe variables.
 • Els professors i alumnes de l'escoles de la regió que es beneficiaran dels programes socioeducatius.

Els destinataris/es directes són:

 • Els familiars dels discapacitats físics i psíquics així com també els familiars dels alumnes de les escoles.
 • Els habitants de la regió per la sensibilització envers la problemàtica de l’endogàmia i les malalties rares.
 • A Catalunya i el Marroc totes les persones que tinguin la possibilitat i accés als documentals audiovisuals, multimèdia o fotogràfics.

OBJECTIU GENERAL

Promoure la inclusió social i l'atenció mèdica dels discapacitats físics i psíquics al Marroc.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

 • Sensibilitzar les autoritats del Marroc sobre les conseqüències de la pràctica de la Endogàmia.
 • Promoure la inclusió social dels discapacitats a través de l'escolarització dels nens discapacitats.
 • Promoure l'atenció mèdica dels discapacitats físics i psíquics a través de personal sanitari voluntari.
 • Involucrar les Universitats de Ciències de la Salut del Marroc pel que fa la problemàtica de la Endogàmia.
 • Treballar en xarxa amb altres associacions de discapacitats físics i psíquics del Marroc per defensar millor els drets dels usuaris.

ANTECEDENTS

NouSol es va desplaçar a Aghbala per iniciar el projecte Inch’Allah Chaima, que tenia per principal objectiu diagnosticar la malaltia rara d’una nena de cinc anys.

A través d'aquest cas, NouSol es va posar amb contacte amb l'associació de discapacitats d’Aghbala. Es van mantenir diverses reunions on van quedar paleses les greus mancances a les que estan exposats els discapacitats del Marroc. Durant 5 anys va desenvolupar en la regió de l’Atles Mitjà, diferents programes per millorar l’atenció mèdica i la inclusió social del col·lectiu de discapacitats físics i psíquics.

L’any 2017 NouSol firma un conveni de col·laboració amb la Unió d’Associacions de discapacitats de la regió de Guelmim per tal de desenvolupar diferents projectes per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat en aquesta regió.