PROJECTE REFORÇA’T

RESUM DEL PROJECTE

Des de l’Associació Socioeducativa NouSol, s’impulsa el Projecte Reforça’t de caràcter socioeducatiu, amb l’objectiu de promoure la inclusió, formació i apoderament de nens/es i les seves famílies. Amb aquest projecte, ens centrarem en proporcionar un servei de qualitat i estable de reforç escolar a les escoles properes a la frontera entre els barris de Santa Eugènia de Ter i el de Teixidores de Girona, el Veïnat i el Barri Vell de Salt.

DESCARREGA’T LA MEMÒRIA DEL PROJECTE EN PDF CLICANT AL LOGOTIP

DESTINATARIS/ES

Aquest projecte va enfocat a nens i nenes de primària i les seves famílies de Girona i Salt. També a usuaris derivats de les mateixes escoles properes a la frontissa i/o de Serveis Socials de Girona i Salt.

UBICACIÓ I HORARIS

Les classes de reforç és fan a l’Ateneu Coma Cros, que està situat estratègicament entre aquests barris. Els dilluns, els dimarts, els dijous i els divendres de 17.30h a 19h. Temporalitat escolar.

JUSTIFICACIÓ

El barri de Santa Eugènia de Ter és un barri de 16.358  habitants situat a l’extrem est de Girona que està unit amb el barri del Veïnat de Salt. Aquesta posició geogràfica a mig camí entre l’eixample gironí i el centre de Salt és una bona metàfora de la seva situació en termes sociodemogràfics. Si ens fixem amb les dades estadístiques veurem que comparteix amb Salt alguns indicadors que assenyalen una certa vulnerabilitat urbana. A dia d’avui té una densitat de 12.453 habitants/km2, compta amb un 36% de població d’origen estranger, una estructura d’edat jove, el 28% de la població no té estudis i té l’índex d’atur més alt, en nombre d’aturats a la ciutat de Girona.

Aquesta realitat socioeconòmica del barri de Sta. Eugènia de Ter de Girona té en els sectors infantils i juvenils els principals perjudicats. Per una banda les famílies tenen un baix poder adquisitiu que no els permet realitzar activitats lúdic-educatives per els seus fills/es. Per l’altre banda, molts d’aquests nens/es tenen mancances que altres no tenen com dificultats de llengua, socials, etc..

OBJECTIU GENERAL

Promoure la inclusió, formació i apoderament de nens/es i les seves famílies dels barris de els barris de Santa Eugènia de Ter i el de Teixidores de Girona, el Veïnat i el Barri Vell de Salt.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

  • Oferir un servei estable de reforç escolar.
  • Reduir el fracàs escolar, contribuint a la prevenció del risc social en el medi.
  • Involucrar els pares en la educació dels seus fills, no només en l’àmbit familiar o de la vida.
  • Aconseguir una sinergia entre alumnes, famílies i mestres de les diferents escoles de la zona.
  • Formar part de la Taula d’educació i esport municipal i coordinar-nos amb la coordinadora d’AMPES.
  • Coordinar amb els Serveis Socials de Girona la derivació de nens/es en risc d’exclusió social a les classes de reforç.
  • Establir una cooperació entre NouSol i la oficina de cooperació de la UDG per disposar d’una borsa d’educadors/es voluntaris/es procedents de la universitat que puguin col·laborar en les classes de reforç.

METODOLOGIA D’INTERVENCIÓ

El nen/a és l’eix central del reforç, és part activa del projecte i és a partir d’ell/a que s’articula tot el reforç, mirant quines mancances té l’infant, no només acadèmiques, si no també socials, emocionals, de llengua etc. Posem especial èmfasi en hàbits organitzatius i actitudinals del nen/a. També introduïm activitats de lleure per reforçar el grup i l’autoestima dels alumnes.

Un altre punt important és involucrar a les famílies per a que respectin l’itinerari educatiu dels infants i que siguin part activa en la seva faceta educadora.

Aquest reforç vindria a compensar aquestes mancances que altres alumnes no tenen i reforçar les seves potencialitats.

VOLUNTARIAT

Per poder atendre més nens i nenes sense recursos o en risc d’exclusió necessitem l’ajuda de voluntaris/es. Si estàs vinculat al món de l’educació o el lleure i vols formar part del nostre equip d’educadors emplena aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu.

Nom i cognoms

Sexe

E-mail

Idiomes

Ciutat on vius

El teu telèfon

Ocupació actual

Data de naixement

Com ens has localitzat?

Has fet un voluntariat abans?

Que t'agrada fer en el teu temps lliure?

Nivell educatiu assolit / Estudis realitzats

Quins són els teus objectius i expectatives?

Tens algún problema de salut que haguem de tenir en compte?