PROJECTE SAMIRA

RESUM DEL PROJECTE

Des de NouSol, s’impulsa el Projecte Samira de caràcter socioeducatiu, amb l’objectiu de formar i apoderar referents educatius de diferents orígens i facilitar-los la tasca d’educador referent dins d’una entitat educativa. Amb aquest projecte, ens centrarem a potenciar les figures de referents educatius de diferents orígens. És per això que ens agradaria crear un espai de debat entre les persones del projecte, d’apoderament i formació d’aquests i aquestes referents, alhora que creem xarxa entre els futurs referents educatius i les entitats educatives.

DESTINATARIS/ES

La primera edició d’aquest projecte va enfocat  a joves entre 16 i 25 anys, d’origen marroquí, que dominin el català, castellà i les seves llengües d’origen, interessants formar part de l’àmbit educació del seu lloc de residència.

JUSTIFICACIÓ

La mancança de referents educatius d'orígens culturals diversos formats i apoderats, dins el sistema educatiu català, fa que els infants de cultures migrades i residents a Catalunya no s'identifiquin amb els seus referents educatius catalans, i no obrin nous horitzons amb visions de futur diferents als que ells han vist a la seva família. El conflicte d'identitat que genera créixer amb uns valors i una cultura, i ser educat a l'escola catalana, per uns altres valors i cultura, fa que molts infants i joves caiguin en l'abandonament escolar i desmotivació per seguir estudiant.

És per això, que creiem en la importància d'apoderar i formar un grup de joves de cultures d'origen diverses, tant a nivell personal i treball de la pròpia identitat, com proporcionar  les eines i recursos educatius necessaris,  per fer de pont entre la cultura d'origen i la cultura catalana, donant a entendre que no és problemàtic viure entre dues cultures, sinó enriquidor.

La figura de referent educatiu té una gran responsabilitat cara al futur, i és per això que, creiem que aquesta tasca no només d'estar reservada a persones de cultura catalana d'origen. Si pretenem aconseguir una societat que inclusiva, dins el món social i de l'educació també s'hi ha d'incloure persones de diversos orígens culturals. Evidentment amb un treball personal, cultural i educatiu, previ i una formació rebuda des d'un enfoc adaptat a les necessitats dels participants i basada en el coneixement de la cultura d'origen, la cultura catalana i el seu sistema educatiu.

D'aquesta manera, amb l'apoderament i formació dels referents educatius d'origen cultural diversos residents a Catalunya, vetllarem per la igualtat d'oportunitats entre les persones, independentment de l'origen cultura de la que provinguin.

UBICACIÓ

El Projecte Samira és un projecte que és durà a terme a diferents punts del territori Català. Barcelona serà seu per a les seves formacions i trobades, però la zona d’acció educativa serà a nivell de tot Catalunya i en funció de la zona de residència dels participants del projecte.

AMB EL SUPORT DE:

< Tornar a pàgina d'inici de Nousol associació socieducativa