XARXA D’ASSOCIACIONS LOCALS QUE TREBALLEN PER LA PROTECCIÓ DELS DRETS DELS INFANTS A BOBO-DIOULASSO

RESUM DEL PROJECTE

El projecte xarxa d'associacions locals que treballen per la protecció dels drets dels infants a Bobo-Dioulasso, Burkina Faso, ha constituït una federació d'organitzacions locals, formada per 9 entitats, que treballen per la protecció dels drets de la infància amb l’objectiu d’aprofitar sinergies, generar espais d’acció i coordinació entre les organitzacions i poder ser a la llarga l'actor de referència de la regió.

JUSTIFICACIÓ

L'any 2016 el Ministeri d'Acció Social de Burkina Faso va realitzar un estudi en el qual es van comptabilitzar 10.000 infants i joves en situació de carrer i d'aquests uns 1.000 a Bobo-Dioulasso, ciutat situada a pocs quilòmetres de les fronteres de Costa de Marfil i de Mali i lloc de pas des d'altres països limítrofs. Aquest fet ha afavorit al sorgiment de moltes màfies d'esclavitud infantil que es dediquen a captar infants i joves vulnerables o en situació de carrer. També traslladen infants i joves vulnerables d'altres poblacions per les vies de comunicació de la ciutat. Normalment les màfies treballen en xarxa amb les empreses de transports privats de passatgers o mercaderies, amaguen els infants i joves en els autobusos o camions. Altres vegades es traslladen pel seu propi peu, animats per les falses esperances de millorar la seva situació i la de la seva família. Molts d'ells acaben sent explotats a les mines d'or en diferents punts del país, o bé en les plantacions d'arròs de Mali o en les plantacions de cacau, plàtans, pinyes de Costa de Marfil.

Respecte a Burkina Faso les greus desigualtats existents són provocades pel context socioeconòmic i demogràfic, en tant que la taxa de fertilitat és de 5,35 fills per dona. La majoria de famílies nombroses es troben en una situació precària i no poden cobrir les necessitats bàsiques dels seus fills o filles; per aquest motiu molts d'ells acaben en situació de carrer, ja que els seus progenitors els hi demanen que es busquin un treball per contribuir a l'economia familiar o que cerquin la manera d'aconseguir la seva pròpia alimentació i pagar les seves despeses. Les nenes i les joves es queden a casa per ajudar a la família en les tasques domèstiques. Molts progenitors desconeixen que els seus fills es troben en situació de carrer i que pateixen tota mena d'abusos. Els infants i joves no demanen ajuda quan tenen problemes per no continuar essent una càrrega més. És per aquest motiu que queden en una situació de completa vulnerabilitat, sense referents, sense límits i sense cap mena de protecció. A més, hi ha la problemàtica de l'estigma social envers els menors en situació de carrer que són tractats com a drogoaddictes, lladres, ganduls, etc., definicions que provoquen que perdin la seva autoestima. Una altra de les problemàtiques és el consum de drogues a edats primerenques. Els joves de més edat obliguen a enganxar-se a diferents substàncies als infants perquè després pidolin per aconseguir més droga per a consumir. La droga més consumida és la cola, ja que esnifant aquesta substància els hi fa perdre la gana, perden la por envers les persones adultes i tenen més energia. En molts casos aquesta addicció és definitiva i molts d'ells queden per sempre exclosos de la societat. A més a més a tot això se suma la inestabilitat a causa del terrorisme gihadista que provoca desplaçaments forçosos de la població del nord i oest de Burkina Faso cap al sud, deixant desemparats molts infants i joves, com també població de Mali que fuig dels conflictes del país.

Veient aquesta realitat NouSol ONG i l'Associació Tié van signar un conveni de col·laboració a principis del 2018, i van obrir, a l'agost d'aquest mateix any, el Centre de dia, d'urgència i d'acollida de Bobo-Dioulasso. A part dels projectes que duen en conjunt, els tècnics de les dues organitzacions van expressar la necessitat d'organitzar les organitzacions locals per tenir més força a l'hora de negociar amb el govern i d'aprofitar sinergies, generar espais d'acció i coordinació entre les organitzacions.

Al mes de desembre de 2019 es va poder constituir la federació i durant l'any 2020 es van acabar d'organitzar el funcionament de la Federació.
Durant l'any 2021 federació ha rebut el primer encàrrec d'un projecte conjunt de protecció de la infància a les regions limítrofs de Bobo-Dioulasso.

AJUDA'LS A CREAR UN FUTUR

Apadrina aquest projecte, contribuint al manteniment del Centre d'acollida, sobretot a la manutenció dels infants i joves, i et mantindrem al dia de les seves històries escapant de la marginació cap a un futur d'esperança.

Si no t'agrada pagar en línia fes clic aquí:

                                                             AMB EL SUPORT DE: