CENTRE DE DIA I D’URGÈNCIA PER A INFANTS I JOVES EN SITUACIÓ DE CARRER DE BOBO-DIOULASSO

RESUM DEL PROJECTE


ACCEDIR A LA MEMÒRIA 2021 DEL PROJECTE
ACCEDIR A LA MEMÒRIA 2020 DEL PROJECTE
ACCEDIR A LA MEMÒRIA 2019 DEL PROJECTE
ACCEDIR A LA MEMÒRIA 2018 DEL PROJECTE

ANTECEDENTS

L'any 2016 el Ministeri d'Acció Social de Burkina Faso va realitzar un estudi en el qual es van comptabilitzar 10.000 infants i joves en situació de carrer i d'aquests uns 1.000 a Bobo-Dioulasso, ciutat situada a pocs quilòmetres de les fronteres de Costa de Marfil i de Mali i lloc de pas des d'altres països limítrofs. Aquest fet ha afavorit al sorgiment de moltes màfies d'esclavitud infantil que es dediquen a captar infants i joves vulnerables o en situació de carrer. També traslladen infants i joves vulnerables d'altres poblacions per les vies de comunicació de la ciutat. Normalment les màfies treballen en xarxa amb les empreses de transports privats de passatgers o mercaderies, amaguen els infants i joves en els autobusos o camions. Altres vegades es traslladen pel seu propi peu, animats per les falses esperances de millorar la seva situació i la de la seva família. Molts d'ells acaben sent explotats a les mines d'or en diferents punts del país, o bé en les plantacions d'arròs de Mali o en les plantacions de cacau, plàtans, pinyes de Costa de Marfil.

Respecte a Burkina Faso les greus desigualtats existents són provocades pel context socioeconòmic i demogràfic, en tant que la taxa de fertilitat és de 5,35 fills per dona. La majoria de famílies nombroses es troben en una situació precària i no poden cobrir les necessitats bàsiques dels seus fills o filles; per aquest motiu molts d'ells acaben en situació de carrer, ja que els seus progenitors els hi demanen que es busquin un treball per contribuir a l'economia familiar o que cerquin la manera d'aconseguir la seva pròpia alimentació i pagar les seves despeses. Les nenes i les joves es queden a casa per ajudar a la família en les tasques domèstiques. Molts progenitors desconeixen que els seus fills es troben en situació de carrer i que pateixen tota mena d'abusos. Els infants i joves no demanen ajuda quan tenen problemes per no continuar essent una càrrega més. És per aquest motiu que queden en una situació de completa vulnerabilitat, sense referents, sense límits i sense cap mena de protecció. A més, hi ha la problemàtica de l'estigma social envers els menors en situació de carrer que són tractats com a drogoaddictes, lladres, ganduls, etc., definicions que provoquen que perdin la seva autoestima. Una altra de les problemàtiques és el consum de drogues a edats primerenques. Els joves de més edat obliguen a enganxar-se a diferents substàncies als infants perquè després pidolin per aconseguir més droga per a consumir. La droga més consumida és la cola, ja que esnifant aquesta substància els hi fa perdre la gana, perden la por envers les persones adultes i tenen més energia. En molts casos aquesta addicció és definitiva i molts d'ells queden per sempre exclosos de la societat. A més a més a tot això se suma la inestabilitat a causa del terrorisme gihadista que provoca desplaçaments forçosos de la població del nord i oest de Burkina Faso cap al sud, deixant desemparats molts infants i joves, com també població de Mali que fuig dels conflictes del país.

Veient aquesta realitat NouSol ONG i l'Associació Tié van signar un conveni de col·laboració a principis del 2018, i van obrir, a l'agost d'aquest mateix any, el Centre de dia i d’urgència de Bobo-Dioulasso. Gràcies a aquesta obertura els infants i joves en situació de carrer compten amb un recurs estable de dilluns a divendres on disposen d’un espai segur on resguardar-se durant el dia, atenció sanitària, suport emocional, un espai d’higiene personal i de neteja de roba. Els dimarts i el dijous hi ha disponible servei de menjador i es realitzen diferents activitats lúdic-educatives, esportives i d'espargiment sa.

El Centre compta amb un equip professional format per un administrador del projecte que és educador social, el director del Centre que és educador social, un integrador social i un educador referent (que va ser un nen del carrer i antic usuari del centre) i dos vigilants. Tot l'equip professional i voluntari coneix les llengües de les diferents ètnies dels infants i joves, el què permet un contacte proper i fluid amb ells, ja que la majoria no parla francès a causa de la manca d'escolarització.

OBJECTIU GENERAL

Afavorir el ple gaudi dels drets humans dels infants i joves de Bobo-Dioulasso que viuen al carrer i que estan privats del seu medi familiar.

AJUDA'LS A CREAR UN FUTUR

Apadrina aquest projecte, contribuint al manteniment del Centre d'acollida, sobretot a la manutenció dels infants i joves, i et mantindrem al dia de les seves històries escapant de la marginació cap a un futur d'esperança.

Si no t'agrada pagar en línia fes clic aquí:

AMB EL SUPORT DE: