CENTRE DE DIA I D’URGÈNCIA PER A INFANTS I JOVES EN SITUACIÓ DE CARRER DE BOBO-DIOULASSO

RESUM DEL PROJECTE

El projecte de l'exclusió a la inclusió social dels nens i joves en situació de carrer de Bobo-Dioulasso, Burkina Faso, vol aconseguir la inclusió social dels nens i joves en situació de carrer a través d’un procés d’identificació que és dur a terme per mitjà de sortides nocturnes a terreny. Un cop identificats, se’ls convida a venir al Centre de dia Tié on se’ls proporciona alimentació, un espai d'higiene personal i un espai segur on resguardar-se durant el dia per tal de millorar el seu estat de salut i benestar bio-psico-social. Durant tot aquest procés es va creant una relació de confiança amb l’usuari on s’intenta conèixer el motiu pel qual es troba en aquesta situació, saber els drets que li són vulnerats i aconseguir la informació de la seva família, en cas que tingui, per així poder començar el procés d’inclusió social.

ACCEDIR A LA MEMÒRIA 2018 DEL PROJECTE

ACCEDIR A LA MEMÒRIA 2019 DEL PROJECTE

ANTECEDENTS

NouSol ONG i l'Associació Tié van signar un conveni de col·laboració a principis del 2018, i van obrir, a l'Agost d'aquest mateix any, el Centre de Dia Tié per a nens i joves en situació de carrer de Bobo-Dioulasso, amb una superfície de 1.900 metres quadrats. Gràcies a l'obertura del centre, els nens, nenes, adolescents i joves en situació de carrer compten amb un recurs estable on se'ls proporciona menjar, atenció sanitària, instal·lacions per a la higiene personal, suport emocional i educatiu, acompanyament de retorn en família i possibilitat d'acollida en el cas d'urgència o durant el procés de retorn familiar.

El Centre de Dia Tié compta amb un equip professional format per un administrador que és educador social, un educador social, un integrador social, un ajudant de l'educador social (que va ser un nen del carrer i antic usuari del centre) i dos vigilants. A més, compta amb un infermer voluntari de l’Hospital Dafra que està situat a pocs metres de les instal·lacions del centre. Tot l'equip professional i voluntari de Tié coneix les llengües de les diferents ètnies dels nens i joves, el què permet un contacte proper i fluid amb els beneficiaris, ja que la majoria no parla francès a causa de la manca d'escolarització.

NouSol compta amb un equip professional format per un coordinador tècnic i una cooperant tècnica, a més d’un mestre local de secundària. També proporciona al projecte voluntaris i voluntàries que col·laboren amb l'atenció dels infants i joves. Durant aquests anys han passat pel Centre de Dia Tié, metges pediàtrics, monitors de temps lliure, mestres, advocats, educadors socials, etc., donant al centre una atenció interdisciplinària i integral, a més de formació contínua a l'equip tècnic i professional del centre.

Les dues associacions han treballat conjuntament en un estudi de camp enfocat en conèixer l'estat de situació dels drets humans fonamentals dels nens, adolescents i joves en situació de carrer.

JUSTIFICACIÓ

El context polític i socioeconòmic de Burkina Faso és la principal causa de la desigualtat de la societat burkinès. La mitjana de fills per família són 6. La gran majoria de famílies nombroses es troben en una situació precària i no poden cobrir les necessitats bàsiques dels seus fills o filles, i és per aquest motiu que molts d’aquests nens/es i joves acaben en situació de carrer.

L’últim estudi en l'àmbit nacional que va realitzar el departament d’Acció Social de Burkina Faso, l’any 2016, va comptabilitzar 10.000 nens, nenes, adolescents i joves en situació de carrer.

Bobo-Dioulasso, la segona ciutat més poblada de Burkina Faso, està situada a pocs quilòmetres de les fronteres de Costa de Marfil i de Mali. A causa de la seva situació estratègica operen moltes màfies d'esclavitud infantil que es dediquen a captar nens, nenes, adolescents i joves vulnerables o en situació de carrer. També traslladen nens, nenes, adolescents i joves vulnerables d'altres poblacions per les vies de comunicació de la ciutat. Normalment les màfies treballen en xarxa amb les empreses de transports privats de passatgers o mercaderies, i amaguen els infants i joves en els autobusos o camions. Altres vegades els nens, nenes, adolescents i joves es traslladen pel seu propi peu, animats per les falses esperances de millorar la seva situació i/o la de la seva família. Molts d'ells acaben sent explotats a les mines d'or en diferents punts del país, o bé en les plantacions d'arròs de Mali o en les plantacions de cacau de Costa de Marfil.

OBJECTIU GENERAL

Disminuït el nivell de vulneració dels drets humans fonamentals als nens i joves en situació de carrer de Bobo-Dioulasso.


AJUDA'LS A CREAR UN FUTUR

Apadrina aquest projecte, contribuint al manteniment del centre, particularment la manutenció dels nens i joves, i et mantindrem al dia de les seves històries escapant de la marginació cap a un futur d'esperança.

Si no t'agrada pagar en línia fes clic aquí:

PROJECTE RECOLZAT PER: