Informe del mes de gener’19 del Centre de dia Tié per nens i adolescents del carrer de Bobo-Dioulasso

Presentem l’informe mensual del mes de gener del projecte reobertura del Centre de dia Tié per a nens i adolescents que viuen al carrer de Bobo-Dioulasso, Burkina Faso. Aquest projecte està recolzat per l’Ajuntament de Girona.

Encetem l'any 2019 amb record d'assistència, aquí us deixem les dades:
 • 1563 àpats durant gener’19.
 • Edats compreses entre els 10 anys als 24 anys.
 • 24 usuaris nous que han passat pel Centre Tié durant gener'19.
 • 31 usuaris diferents que han passat pel Centre Tié durant gener’19.
 • 211 usuaris que han passat pel Centre Tié des de que és va reobrir a l'agost'18
Aquest mes de gener a arribat com a voluntari en Joan Abelló, monitor de lleure, que ve amb la finalitat de realitzar activitats socio educatives incidint en la problemàtica del consum de cola.També us volem presentar l'informe global de la Reobertura del Centre durant tot el 2018:
 • Edat dels usuaris compreses entre els 8 i els 24 anys.
 • El 81 % dels usuaris són musulmans, el 13 % són catòlics, el 6 % són protestants i el 0 % animistes.
 • 188 usuaris que han passat pel Centre Tié entre agost, setembre, octubre, novembre i desembre’18.
 • S’ha aconseguit la reinserció familiar de 14 usuaris del Centre Tié que han utilitzat el recurs aquests 5 mesos.
 • Els usuaris la majoria són de Burkina Faso però hi han 7 de Cote d’Ivori, 6 de Mali, 1 de Níger i 1 de Ghana.
 • El 44 % ha patit violència física i psicològica en l’àmbit familiar. El 1 % ha patit abusos sexuals i explotació laboral infantil.
 • El 26 % dels usuaris s’han escapat de les escoles Alcoràniques on patien violència física i psicològica. Normalment les famílies que són molt pobres i de religió musulmana solen deixar internats un dels nens en una Escola Alcorànica.
 • S’han realitzat 45 sortides en 6 mesos. Aquestes sortides les realitzen dos educadors del Centre Tié, normalment els dijous a les 19h de la nit i on es visiten els 13 espais de la ciutat on els nens i adolescents passen la nit. En aquestes sortides s’han identificat 164 nens i adolescents que no estan registrats a Tié.
 • Els usuaris són de 22 ètnies diferents, però predominen l’ètnia bobo l’autòctona de la regió amb un 17 % i la l’ètnia Mossi originaria de Ouagadougou amb el 22 %. Que predomini l’ètnia de la capital a Bobo-dioulasso és perquè els nens i joves es desplacen aquesta localitat per cercar feina o intentar passar la frontera de Cote d’Ivori o de Mali.
 • El 100 % dels usuaris no reben cap tipus d’ajuda i suport, només el que ofereix el Centre Tié.
 • El 100 % té els seus drets humans fundamentals vulnerats:
 • Salut: el 100 % presenta un estat de salut de desnutrició, tenen paràsits intestinals, presenten malalties de la pell relacionada amb la falta d’higiene personal. La majoria té un consum problemàtic de substàncies des de edats primerenques (cola, alcohol, cànnabis i tabac) i mai han rebut atenció sanitària.
 • Educació el 81 % no ha rebut cap tipus d’educació.
 • Alimentació: El 100 % no realitza els tres menjars diaris ni rep els nutrients necessaris pel seu desenvolupament.
 • Identitat: El 100% està indocumentat. Alguns tenen registre de naixement, però cap el té en el seu poder.
 • Habitatge: El 100 % es troba en situació de carrer.
 • Vida familiar: el 100 % té vulnerat el dret a la vida familiar.

PROJECTE RECOLZAT PER:

 

Pasa la voz