➡ MEMÒRIA DEL CENTRE TIÉ DE BOBO-DIOULASSO 2020 💓

2020 és el tercer any del projecte i continuem sent la referència amb el col·lectiu d'infants i joves en situació de carrer de Bobo-Dioulasso, Burkina Faso. Aquí us deixem totes les dades de l'any.


287 usuaris, infants i joves en situació de carrer, han passat pel Centre Tié durant tot l’any 2020.

 • El 86% dels usuaris són musulmans, el 12% són catòlics I el 3% són protestants.
 • El 98% ha patit violència física i/o psicològica al carrer i el 98% ha patit violència en l’àmbit familiar. El 24% ha patit abusos sexuals i el 7% explotació laboral infantil.
 • La majoria dels usuaris són de Burkina Faso, però n’hi ha 2 de Costa de Marfil, 4 de Mali, 1 de Togo, 1 de Nigèria i 1 de Níger.
 • S’han realitzat 73 sortides a terreny. Sortides realitzades per dos educadors/es del Centre Tié. Durant les mateixes es visiten els 13 espais de la ciutat on es té el coneixement que els nens i joves passen la el dia o la nit. En aquestes sortides s’han identificat 1.049 nens i joves i 115 nens i joves que no estan registrats a Tié. D’aquests 115 s’ha aconseguit que 25 (el 22%) passessin pel Centre de Dia Tié, on han pogut ser identificats i començat un treball de reinserció social.
 • Els usuaris són de 14 ètnies diferents. L’ètnia Bobo, originària de la regió, representa el 12% dels usuaris. L’ètnia Mossi, originaria de la capital Ouagadougou, representa el 36% dels usuaris. Gran part dels usuaris provenen de la capital, Ouagadogou, amb l’objectiu d’arribar fins als països fronterers com Mali i Costa de Marfil.
 • Les nenes i joves en situació de carrer que són identificades es deriven als recursos que tenen programes específics per a elles.
 • El 100% dels usuaris no reben cap tipus d’ajuda familiar ni suport estatal. El 56% no ha tingut mai accés a cap altre recurs o contacte amb el Ministeri d’Acció Social.

El 100% té els seus drets humans fonamentals vulnerats:

Salut: el 100% dels nens i adolescents avaluats a la consulta mèdica realitzada al Centre de dia Tié presenten malnutrició i tenen paràsits intestinals, el 90% presenten infeccions de la pell relacionada amb la manca d'higiene personal. El 15% no han rebut mai una atenció sanitària i la resta han tingut una o dues visites en tota la seva vida. El 53% consumeixen, de manera habitual i des d’edats primerenques, substàncies com la cola, l’alcohol, el cànnabis i tabac.

Educació: el 18% no ha rebut mai cap tipus d’educació. El 51% no saben llegir ni escriure, i el 35% no té cap noció de la llengua francesa, llengua vehicular entre les diferents ètnies.

Alimentació: el 100% no realitza els tres àpats diaris, i per conseqüència no rep els nutrients necessaris pel seu desenvolupament.

Identitat: el 100% està indocumentat. Si que alguns tenen registre de naixement, però cap el té en el seu poder, ni compten amb el document d’identitat.

Habitatge: el 100% es troba en situació de carrer.

Vida familiar: el 100% té vulnerat el dret a la vida familiar.

L’any 2020 van ser acollits al Centre de dia Tié, 31 infants i joves, 3 dels quals immigrants en procés de reton als seus respectius països. S’ha treballat en xarxa amb el Ministeri d’Acció Social de Burkina Faso, Creu Roja i ACHNUR. Els usuaris d’altres països són, 2 de Mali i 1 de Togo. Mentre aquests infants i joves immigrants han estat acollits al centre, se’ls ha proporcionat un total de 138 àpats que han estat finançats, en la seva totalitat, per les organitzacions anteriorment esmentades.

59 usuaris nous registrats durant l’any 2020 a la bases de dades del Centre Tié.

 • Més de la meitat d’aquests nous ingressos corresponen a les edats compreses entre els 11 i 13 anys i entre els 15 i 17 anys, amb un 25,42% del total en totes dues franges.
 • 54 dels 59 nous usuaris són de nacionalitat burkinesa i la resta provenen de països veïns com Costa d’Ivori, Mali, Nigèria o Togo. Entre aquests infants i joves trobem procedència de 14 ètnies diferents, amb predomini dels Mossi (39%)
 • El 73% no sap llegir ni escriure. El 66% no domina el francès.
 • El 100% dels joves i infants han patit violència domèstica i comunitària i més de la meitat també n’han patit a l’escola.
 • El 50% no ha visitat mai el metge i el 32% te problemes d'addiccions amb l’alcohol, el tabac o la cola. 
 • Només hi ha 4 usuaris catòlics i 1 de protestant. El 91,52% és musulmà.

Les causes més comunes que han portat als joves i infants a viure en situació de carrer són els desacords familiars, la violència en diferents entorns, la pobresa familiar i les influències d’amics i/o familiars.

Sortida nocturna per identificar infants i joves en situació de carrer

Sortida nocturna per identificar infants i joves en situació de carrer

DADES MENSUALS CENTRE TIÉ

Gener

 • S’ha proporcionat 687 àpats als nens i/o joves en situació de carrer.
 • S’han acollit d’urgència 8 nens i/o joves en situació de carrer.

Febrer

 • S’ha proporcionat 627 àpats als nens i/o joves en situació de carrer.
 • S’han acollit d’urgència 7 nens i/o joves en situació de carrer.

Març

 • S’ha proporcionat 403 àpats als nens i/o joves en situació de carrer.
 • S’han acollit d’urgència 1 nens i/o joves en situació de carrer.

Abril-Maig-Juny-Juliol

El Govern de Burkina Faso decreta el tancament de tots els centres escolars i d’acollida, tot i així la nostre intervenció no s’ha aturat, desplaçant el treball del Centre de Dia directe a terreny. Es preveu la reobertura del Centre de Dia Tié el mes d’Agost del 2020.

Agost

Es redacta un nou projecte adaptat a la crisis del Coronavirus, a través d’un programa d’internament que beneficia a cinc joves o infants amb la situació de vulnerabilitat més accentuada.

Setembre

Selecció dels cinc beneficiaris del nou programa i primers contactes amb les famílies.

Octubre

Comença el nou programa d’acollida.

S’acullen cinc infants i/o joves al Centre Tié

Novembre

 • S’ha proporcionat 28 àpats als nens i/o joves en situació de carrer.
 • S’acullen cinc infants i/o joves al Centre Tié
 • Es reactiva el Centre de dia i urgència i és utilitzat per 5 joves, que en fan ús en 28 ocasions

Desembre

 • S’acullen cinc infants i/o joves al Centre Tié
 • S’ha proporcionat 188 àpats als nens i/o joves en situació de carrer.
 • El Centre de dia i urgència i és utilitzat per 12 joves i/o infants, que en fan ús en 188 ocasions

PREVISIÓ PROGRAMA 2021

Gener 2021

Retorn d’un dels cinc infants amb la seva família.

S’acullen quatre infants i/o joves al Centre Tié

Febrer 2021

Previsió del retorn dels quatre infants i/o joves restants amb les seva famílies.

Març 2021

Previsió de començar la concessió de micro-crèdits a les famílies per implementar o ampliar els seus propis negocis

Abril 2021

Seguiment de les famílies i selecció de cinc nous beneficiaris del programa d’inclusió social per a infants i/o joves en situació de carrer

Jove que participa al programa de retorn familiar. Reunió que fem amb la família per preparar el seu retorn

                                                               AMB EL SUPORT DE:

Pasa la voz