NouSol és una ONG internacional, sense ànim de lucre, independent, de colonial, intercultural i feminista.

MISSIÓ, VISIÓ I VALORS

La nostra missió és l'apoderament de persones o col·lectius en situació de vulnerabilitat a través de l'educació, les arts, del lleure i de l'acompanyament i el lliurament d'eines i coneixements per adquirir habilitats toves.

La visió de NouSol és aconseguir ser una organització referent en la innovació social i en el treball en xarxa duen a terme projectes i models integrals de desenvolupament que generin canvis substancials en les persones i organitzacions amb les quals treballem.

Els nostres valors són:

Igualtat: assumim que totes les persones són lliures i iguals en dignitat i drets, independentment del seu lloc de naixement, idioma, sexe, gènere, tendència sexual, religió, color de pell, pensament polític i de qualsevol altra circumstància o condició. Per això arbitrem mesures de discriminació positiva per garantir que aquesta igualtat es compleixi.

 • 1.1. Mesures de discriminació positiva que l'entitat aplica en el desenvolupament de la seva gestió:
  • 1.1.1. 70% persones contractades per l'Organització seran dones.
  • 1.1.2. 70% persones integrants de la junta seran dones.
  • 1.1.3. 30% persones contractades per l'Organització seran migrants o descendents de primera generació de persones migrants.
 • 1.2. Mesures que afavoreixen la igualtat que l'entitat adopta en els processos de contractació:
  • 1.2.1. En cada procés de contractació s'han de sol·licitar currículum sense foto, sense data de naixement i sense expressió de l'estat civil.
  • 1.2.2. Cada persona contractada subscriurà una acta on es comprometrà a dur a terme la seva tasca i a relacionar-se amb les persones participants i amb qui comparteix el treball d'una manera respectuosa, exempta de tota mena de violència i discriminació, assenyalant expressament el compromís de l'entitat en la lluita contra l'assetjament sexual, i la discriminació per raó de gènere o raça.
  • 1.2.3. Cada persona que tingui un contracte de Treball amb l'organització serà informada, sota signatura d'acta, sobre la missió, visió i valors de l'entitat, especialment pel que diu relació amb el seu enfocament feminista, de colonial, intercultural i de drets humans, per tal que incorpori aquests valors en la tasca per a la qual se li ha contractat.
 • 1.3. Mesures que afavoreixen la igualtat que l'entitat adopta en el desenvolupament de la seva tasca:
  • 1.3.1. Tots els documents que l'organització confecciona estan redactats en llenguatge no sexista.
  • 1.3.2. Totes les imatges, vídeos, referències i textos que l'organització utilitza per acomplir amb la seva comesa estan exemptes d'estereotips, o s'evidencien quan els contenen.

Dignitat: ens assisteix el convenciment que totes les persones són titulars de drets, tenint com a referent tots els tractats internacionals sobre drets humans i els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030 promoguts per Nacions Unides.

Transparència: desenvolupem els projectes i programes de forma ètica i transparent. Fem rendició de comptes a usuaris, voluntaris i donants.

Interculturalitat: Respecte per totes les cultures i els sabers situats.

Treball en xarxa: Promoure el treball col·laboratiu amb els diferents agents socials del territori, estenent el teixit associatiu i comunitari.

Protecció del medi ambient: totes i cadascuna de les intervencions que l'entitat realitza procuren no contaminar, dins les seves possibilitats, i reduir la seva petjada de carboni. Per tal motiu, només utilitza paper i tints d’Impressora reciclats, prefereix l'ús de tecnologies de la informació al lliurament de documents, compra a cooperatives locals i en botigues de segona mà, quan això és possible, prefereix utilitzar productes de proximitat, reutilitza paper, recicla, i disposa dels residus no domèstics adequadament a la deixalleria.

Bio-economia: NouSol creu en la gestió des de la sostenibilitat, per tal motiu empra Banca Ètica, subscriu contractes de subministrament de béns i serveis bàsics i d'assegurances amb cooperatives de consum, i forma part d'una cooperativa de crèdit i d'una xarxa d’economia solidària.

Els destinataris/es són persones o col·lectius en situació de vulnerabilitat, marginació o exclusió social.

Aquests són els 4 àmbits d'actuació. Clicant a sobre els logos podràs accedir a la pàgina web de cada àmbit

Treballa en l’àmbit internacional en projectes de cooperació internacional i d’ajuda humanitària treballant en xarxa amb associacions locals i organismes estatals per al desenvolupament de persones o col·lectius en situació de vulnerabilitat.

Treballa a Catalunya en xarxa amb associacions i organismes locals en programes socioeducatius per la inclusió i el desenvolupament de persones o col·lectius en situació de vulnerabilitat.

Organitza camps de treball voluntari i social com també viatges culturals, socials i educatius per tal d’apropar altres realitats i donar a conèixer el treball que realitzen associacions locals d’arreu del món.

Voluntariat i Turisme responsable, sense ànim de lucre i que reverteix en col·lectius locals que treballen per la millora de la comunitat

Realitza tota mena de productes audiovisuals per desenvolupar programes de sensibilització per tal de crear debat social, aconseguir incidència política i mobilització social.

En la realització de projectes audiovisuals fem partícips als protagonistes com una eina de formació i apoderament.

També serviran per apropar altres realitats i donar a conèixer el treball que realitzen associacions locals d’arreu del món.

TRANSPARÈNCIA

Aquí trobaràs l'última memòria anual de l'entitat amb tota la informació referent dels projectes fets i el balanç econòmic. Si t'interessa la pots descarregar en format PDF, fent clic a la fotografia on posa memòria. També pots ampliar els gràfics clicant a sobre.

LA NOSTRA HISTÒRIA

L’estiu del 2007 el foto-periodista Joel López i la traductora Anna Gentz van viatjar al Senegal amb la idea de realitzar un documental sobre els africans que intentaven arribar a Espanya dins de pasteres. El protagonista del documental era l'Aliou, un senegalès de la ciutat de Kaolack que desitjava emigrar cap a Espanya, i que només podia fer servir aquest mitjà per aconseguir-ho. Dies abans de l’inici del viatge van entrar a robar a casa de l’Aliou i li van prendre tots els estalvis, aquest fet li va impedir emprendre la seva travessia i va suposar l'anul·lació del documental.

Després d'aquests contratemps van aprofitar la seva estada al Senegal per realitzar un documental sobre la vida dels discapacitats físics a la ciutat de Kaolack. Durant la realització del projecte van freqüentar el negoci que regentava l'Aliou: un tangana, un petit local on es preparava menjar ràpid. En aquest mateix tangana hi treballava una nena molt esprimatxada i riallera anomenada Fatoumata.

En Joel i l'Anna es van interessar per la situació d’aquesta nena en veure que treballava moltes hores i aparentment no anava a l’escola. Això els portà a conèixer als seus dos germans l'Anta i en Mustafà i també la seva mare Marian. La situació familiar era molt complexa, el pare dels nens havia mort en un accident de cotxe i la mare intentava procurar per la subsistència familiar amb la venda de fruits secs. Els ingressos obtinguts de les vendes, però, eren molt reduïts i feien que la Fatoumata hagués de treballar per contribuir a l’economia familiar. Per motius socials i econòmics cap dels tres nens havia anat mai a l’escola.

Els principals motors econòmics de la ciutat de Kaolack són el comerç i el transport de mercaderies i la major part de la població són treballadors no qualificats. La manca d’oferta laboral provoca que els sous siguin molt baixos i això fa que la subsistència esdevingui molt difícil. Moltes famílies necessiten l’ajuda dels fills per poder tirar endavant fet que repercuteixi, en aquest context socioeconòmic, en l’escolarització i el control de l’absentisme escolar de la mainada.

Davant d’aquesta realitat familiar van decidir emprendre alguna acció que contribuís a millorar la qualitat de vida d’aquests nens. Es posaren en contacte amb familiars i amics per recollir fons per invertir en la seva escolarització. El següent pas va ser buscar una escola on l’assistència fos obligatòria i controlada i a Kaolack, les escoles que segueixen aquests criteris són les privades.

A prop de la casa de la família hi ha una escola privada catòlica on s’imparteix ensenyament laic. La directora del centre és la senyora Madeleine, una monja d’uns cinquanta anys amb molt de caràcter, requeriment indispensable per una dona catòlica amb un càrrec de responsabilitat en una societat patriarcal i musulmana. Després de visitar el centre i parlar amb la directora van veure que era l’escola ideal pels nens però la senyora Madeleine no va posar-ne fàcil l'admissió. La directora els va posar a prova per veure si les seves intencions eren fermes o només era la pena d’uns tubab que de seguida s’oblidarien d’aquells nens i farien agafar una il·lusió inútil a la família Ba. Amb fermesa i determinació es va aconseguir finalment que fossin acceptats al centre.

Durant la tramitació de l’escolarització van sorgir nous contratemps, els nens no disposaven de cap mena de document d’identificació, ni de cap mena de partida de naixement. A més, es va descobrir que l’Anta en realitat era la filla d’una amiga de la Mariam que feia uns anys li havia deixat a càrrec seu. Aquesta pràctica és molt habitual al continent Africà i és molt comprensible a causa del context socioeconòmic. Finalment, després de moltes visites a l’ajuntament de Kaolack, es van poder aconseguir tots els documents necessaris i els nens van poder començar a anar a l’escola.

Mesos després, quan en Joel i l'Anna van tornar, es van reunir amb les persones que havien participat en el procés d’escolarització dels nens de la família Ba. Fruit d'aquella reunió es van decidir constituir legalment una associació socioeducativa que treballés per la promoció de l'educació com a quelcom universal.

Així va néixer NouSol ONG!

Tangana significa calent en llengua Wòlof. Els tangana són locals molt populars al Senegal, s'hi fa menjar ràpid a partir de fogons de gas o similar.
Tubab significa home blanc en llengua Wòlof.

Junta directiva

Organismes dels quals formen part

Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

                                                                                 Segueix-nos a

                                                          Amb la col·laboració de: